What?

Precarious Practices is a working group and a platform organised by eleven freelance artists from the field of dance and choreography in Helsinki. The group’s work focuses on artistic exchange, sense of community and continuity.

Currently the woeking group includes artists Elias Girod, Tiia Kasurinen, Ella-Noora Koikkalainen, Sanni Kriikku, Pie Kär, Taru Koski, Jan Nyberg, Anne Rönkkö, Tuuli Vahtola, Vanessa Virta and Soile Voima.

Work

The work of Precarious Practices is always shaped and re-evaluated according to the members’ needs and resources. The group is in continuous conversation on how to be an open structure at the same time as enabling intimate working conditions.

At the moment the work of the group has two points of focus: organising open events and working on artistic practices together. Through the emphasis on process, performer, observer and agency – rather than a finished art product – the events challenge the conventions of presenting and witnessing art.

Values

We see our work strongly in an anticapitalist light, as we aim for continuous work that establishes itself by the means of artistic practice itself rather than productivity and competition.

Our events are free of charge and open to everyone. We do not accept discrimination of any kind.

We look at the presence of the audience as transformative and multifaceted: the artist alone isn’t the one offering, creating and challenging. Through continuous conversation and exchange we want to see what possibilities the different roles of performer and observer have in a process of sharing artistic work.

As we work in the field of performance through artistic processes and practices (rather than with a singular performance project) we see that our work suggests something sustainable, persistent and resilient.

Traditionally a dance artist hasn’t had the possibility to articulate or study their own artistry as an independent agent. The work of a dance artist is very often a silent execution and the idea of it defined by someone else than the dancer theirself. Our proposal makes it possible for dance artists to take critical distance to the pressures of the martket and to discuss, within a community, the shapes and qualities of artistic practices and identities.

Mitä?

Prekaarit Praktiikat on yhdentoista helsinkiläisen freelance -tanssitaiteilijan ja -koreografin muodostama työryhmä ja työskentelyalusta. Ryhmän toiminta perustuu taiteelliseen vaihtoon, yhteisöllisyyteen ja jatkuvuuteen.

Tällä hetkellä työryhmään kuuluvat taiteilijat Elias Girod, Tiia Kasurinen, Ella-Noora Koikkalainen, Sanni Kriikku, Pie Kär, Taru Koski, Jan Nyberg, Anne Rönkkö, Tuuli Vahtola, Vanessa Virta ja Soile Voima.

Toiminta

Prekaarien Praktiikoiden toiminta muovautuu ryhmän jäsenten tarpeiden ja resurssien mukaisesti. Ryhmä käy jatkuvaa keskustelua siitä, kuinka toteuttaa avointa toimintaa ja samalla mahdollistaa intiimejä työolosuhteita.

Tällä hetkellä toiminta keskittyy avoimien tapahtumien järjestämiseen ja yhdessä taiteellisen työn harjoittamiseen. Tapahtumat avaavat perinteestä poikkeavan tavan tarkastella taidetta: ne painottavat keskeneräisyyttä ja prosessia sekä esiintyjyyttä ja toimijuutta taidetuotteen sijaan.

Arvot

Ryhmämme ottaa vahvan antikapitalistisen asennon, jossa taiteilija saa keskittyä taidepraktiikan ehdoin toteutuvaan jatkuvaan työhön tuottavuuden ja kilpailun sijaan.

Tapahtumamme ovat ilmaisia ja kaikille avoimia. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää.

Näemme yleisön olemassaolon mahdollisuudet monisyisinä ja muovautuvina: ainoastaan taiteilija ei ole se, joka tarjoaa jotain, joka haastaa ajattelemaan ja luo. Jatkuvan keskustelun kautta haluamme elävöittää yleisön roolia toimijaksi, joka on aktiivisesti kiinnostunut vaikuttamaan työhön, jos niin haluaa.

Työskennellessämme esittävän taiteen kentällä praktiikan (kehollisen ajattelun) ja esiintyjäntyön kautta yksittäisen esitysprojektin sijaan, koemme, että työskentelymme ehdottaa jotain kestävää, pitkäjänteistä ja lannistumatonta.

Perinteisesti tanssijataiteilijalla ei ole ollut mahdollisuutta artikuloida ja tutkailla omaa taiteilijuuttaan itsenäisenä toimijana. Tanssijataiteilijan työnkuva on hyvin usein sanaton suoritus ja ulkoapäin ehdotettu määritelmä siitä, millainen taiteilija tanssija voi olla. Ehdotuksemme mahdollistaa erityisesti tanssijataiteilijoille kriittisen etäisyyden ottamisen markkinoiden paineisiin ja pohtia työyhteisössä oman taiteilijaidentiteetin ja taiteellisen praktiikan/praktiikoiden muotoa ja laatuja.

%d bloggers like this: