2020

In 2020 Precarious Practices continued sharing artistic practices in open events and the concept got the name Practices of Love and Body. The work was supported by the Finnish Cultural Foundation, Uusimaa Regional Fund. The group collaborated with Mad House Helsinki and ehkä-production.

Mad House Helsinki

One of the three open events that were planned for autumn 2020 took place on 26th of September at Mad House. The two cancelled events were postponed to 2021 due to covid-19 restrictions.

Precarious Practices took part in Mad House’s first online publication.

ehkä-production/Kutomo

The group spent one week in ehkä-production’s residency at Kutomo and audience was invited to take part in an open evening on 17th of October.

Working group in 2020: Elias Girod, Tiia Kasurinen, Taru Koski, Ella-Noora Koikkalainen, Sanni Kriikku, Pie Kär, Jan Nybeg, Anne Rönkkö, Tuuli Vahtola, Vanessa Virta and Soile Voima.

Vuonna 2020 Prekaarit Praktiikat jatkoi taiteellisten praktiikoiden jakamista avoimissa iltamissa ja konsepti sai nimen Practices of Love and Body. Työskentelyä rahoitti Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto. Ryhmä teki yhteistyötä Mad House Helsingin ja ehkä-tuotannon kanssa.

Mad House Helsinki

Yksi kolmesta syksylle 2020 suunnitellusta iltamasta järjestettiin 26.9. Mad Housella. Kaksi iltamaa siirrettiin vuodelle 2021 koronapandemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi.

Prekaarit Practiikat osallistui Mad Housen ensimmäiseen verkkojulkaisuun.

ehkä-tuotanto/Kutomo

Ryhmä vietti viikon ehkä-tuotannon residenssissä Kutomolla ja yleisö kutsuttiin osallistumaan avoimeen iltamaan 17.10.

Työryhmä vuonna 2020: Elias Girod, Tiia Kasurinen, Taru Koski, Ella-Noora Koikkalainen, Sanni Kriikku, Pie Kär, Jan Nybeg, Anne Rönkkö, Tuuli Vahtola, Vanessa Virta ja Soile Voima.

%d bloggers like this: