2019

In 2019 Precarious Practices started organising evenings that are open to audience. The evening consisted of two shared ideas/practices/proposals in a loose performance-situation that were followed by conversations. In Autumn 2019 the work was funded by The City of Helsinki and The Jenny and Antti Wihuri Foundation.

Working group in spring 2019: Elias Girod, Sara Kauppila, Taru Koski, Ella-Noora Koikkalainen, Sanni Kriikku, Mikko Niemistö, Riikka Niemistö, Jan Nybeg, Anne Rönkkö and Tuuli Vahtola.

Working group in autumn 2019: Elias Girod, Taru Koski, Ella-Noora Koikkalainen, Sanni Kriikku, Pie Kär, Jan Nybeg, Anne Rönkkö, Tuuli Vahtola, Vanessa Virta and Soile Voima.

Vuonna 2019 Prekaarit Praktiikat ryhtyi järjestämään yleisölle avoimia iltamia. Iltamat koostuivat kahden idean/praktiikan/ehdotuksen jakamisesta ja keskusteluista. Syksyllä 2019 toimintaa tuki Helsingin kaupunki sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Kevään 2019 työryhmä: Elias Girod, Sara Kauppila, Taru Koski, Ella-Noora Koikkalainen, Sanni Kriikku, Mikko Niemistö, Riikka Niemistö, Jan Nybeg, Anne Rönkkö ja Tuuli Vahtola.

Syksyn 2019 työryhmä: Elias Girod, Taru Koski, Ella-Noora Koikkalainen, Sanni Kriikku, Pie Kär, Jan Nybeg, Anne Rönkkö, Tuuli Vahtola, Vanessa Virta ja Soile Voima.

%d bloggers like this: